Innovationsrådet

Om perspektivskiften i offentlig verksamhet. SOU 2013:40 : Slutbetänkande från Innovationsrådet

Back to Top