R&S Debut prize

Juryns motivering: Per Karlén har med Boken om känslor lagt grunden för ett författarskap och ett illustratörsskap som stakar ut vägen mot bilderbokens framtid. Med stark känsla för det fundamentala i tillvaron och en skärpt blick för färg och form har han lekt fram ett tänkvärt budskap: Ta dina känslor på allvar, prata om dem!

During the book fair in Göteborg Per was awarded the yearly Rabén&Sjögren Publisher debut prize for his children's book titled "The Emotion Book"

The Jury's Motivation:

"With "The Emotion Book" Per Karlén has laid the foundation for a way of writing and illustrating that can map the future road for picture books. With a strong sense of the fundamentals of existence and a sharp eye for color and form, he put forward a thoughtful message: Take your feelings seriously, talk about them!"

Back to Top